Mae gan Gymru dros 600 o gestyll – mwy fesul arwynebedd nag yn unman arall yn y byd

Yr Wyddfa yw'r copa uchaf yng Nghymru ar 1,085m

Mae gan ryw 19% o Gymru statws Awyr Dywyll swyddogol – delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr

Mae Llwybr Arfordir Cymru sy’n amgylchynu arfordir Cymru yn ddi-dor yn 870 milltir (1,400km) o hyd

Ceir dros 1,200 milltir (1,930km) o Rwydwaith Seiclo Cenedlaethol yng Nghymru