Mae 170,000 o bobl yn gweithio yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru gan gynhyrchu £17.3bn ar gyfer yr economi
Mae gan Gymru dros 80 o fragdai
Mae praidd fwyaf y DU o ŵyn morfa heli’n byw ar Benrhyn Gŵyr