Beth yw cwcis?

Ffeiliau data yw cwcis, sy’n cael eu storio ar gyfrifiadur defnyddiwr gwe pan fydd e’n ymweld â gwefan sy’ gofyn am ddefnyddio cwcis. Mae cwcis yn cofnodi manylion sylfaenol sy’n ymwneud ag ymweliadau i wefannau, ac yna defnyddir yr wybodaeth hon mewn sawl ffordd gan gynnwys teilwra cynnwys ar gyfer defnyddwyr pan fyddan nhw’n ymweld eto, mesur perfformiad gwefannau ac ymgyrchoedd marchnata.

Gosodir cwcis parti cyntaf ar gyfrifiadur defnyddiwr gwe gan y wefan y mae e’n ymweld â hi. Gosodir cwcis trydydd parti ar borwr defnyddiwr gwe gan rywun arall â chaniatâd perchennog y wefan honno.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r cwcis a ddefnyddir gan Wales.com yn cofnodi gwybodaeth sensitif fel enw neu gyfeiriad ymwelydd.

Rheoli cwcis

Gellir blocio cwcis yn llwyr gan borwr gwe, neu’n ddewisol drwy gyfrwng rheolwr cwcis y porwr gwe.

I ddysgu mwy am gwcis yn gyffredinol eu sut i’w rheoli, ewch i: www.aboutcookies.org

Os ydych chi’n dymuno peidio â derbyn hysbysebion ar lein, gallwch optio allan o gwcis drwy fynd i wefan y Network Advertising Initiative.

Sut mae Wales.com yn defnyddio Cwcis i fesur

Mae Wales.com yn defnyddio Google Analytics i ddarparu ystadegau ar drafnidiaeth i’r wefan a’i ffynonellau. Mae hyn yn cynnwys data am ymweliadau dyddiol, sawl tro y gwelir tudalen, y dudalen fynediad, tudalen lanio, faint o amser a dreulir ar y safle, pwy sy’n cyfeirio, math o drafnidiaeth, cliciadau, cyfradd clicio drwodd, cymhareb gadael y dudalen a chyfradd bowns.

Mae Wales.com yn defnyddio’r data hwn i ddeall sut y bydd ymwelwyr yn rhyngweithio gyda’i gwefan er mwn gwella profiad ar gyfer defnyddwyr.

Cwcis parti cyntaf a ddefnyddir ar Wales.com

Enw’r cwci

Pwrpas y cwci

ASP.NET_SESSIONID Mae’r cwci hwn yn cofnodi pryd y bydd gwefan Wales.com ar agor ar borwr defnyddiwr.
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Mae’r cwci hwn yn cofnodi ymwelwyr sydd wedi ymweld â gwefan Wales.com fwy nag unwaith o fewn cyfnod amser penodol.
EXITSURVEYCTA Gosodir y cwci hwn ar borwr defnyddiwr os yw wedi cael ei gyflwyno ag arolwg gadael y wefan wrth iddynt adael gwefan Wales.com.

 

Cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar Wales.com

Enw’r cwci

Pwrpas y cwci

Google Google Analytics: Gosodir y cwci hwn ar borwr defnyddiwr er mwyn storio gwybodaeth sy’n ymwneud â’i ddewisiadau – fel dewis iaith (e.e. Cymraeg neu Saesneg), sawl canlyniad chwilio i’w dangos fesul tudalen (e.e. 10 neu 20), a gosodiad hidlo SafeSearch Google.
YouTube Mae Croeso Cymru’n defnyddio’r wefan ffrydio boblogaidd YouTube i ymestyn swyddogaeth ei wefan. Mae YouTube yn gosod cwcis ar borwr defnyddiwr sy’n storio gwybodaeth sy’n ymwneud â thema porwr defnyddiwr, ac sy’n galluogi gwefan i ddangos hysbysebion y bydd hysbysebwyr yn talu i’w harddangos.
DoubleClick Gwasanaeth hysbysebu ar lein a ddarperir gan Google yw DoubleClick. Mae’r gwasanaeth yn galluogi gwefannau i ddangos hysbysebion ar wefannau, ac yn galluogi hysbysebwyr i reoli pa mor aml y dangosir hysbysebion i ddefnyddwyr.

 

Straeon cysylltiedig