Mae’r ddraig, cennin pedr a’r genhinen ymysg symbolau cenedlaethol Cymru
Santes Dwynwen yw santes cariadon Cymru
Mae Cymru’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth
 Mari Lwyd a dawnswyr.

Rhwysg canol gaeaf y Fari Lwyd

Yn ystod misoedd tywyllaf y flwyddyn yng Nghymru, mae ceffyl gwyn yn ymddangos: yr hynod a’r ddrygionus Fari Lwyd. Dyma Jude Rogers yn camu i fyd un o draddodiadau canol gaeaf mwyaf iasol Cymru, wrth iddi geisio dod o hyd i wreiddiau’r Fari Lwyd a gweld sut mae’n amrywio o ardal i ardal.

Mae Roald Dahl, a anwyd yng Nghaerdydd, wedi gwerthu dros 250 miliwn o lyfrau ledled y byd
Mae un o bob pump o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg – tua hanner miliwn o bobl