Dyma Gymru

Dewch i ddarganfod diwylliant a hanes cyfoethog Cymru. O gelfyddydau byd-enwog i olygfeydd syfrdanol. Daw’r cyfan â chroeso cynnes sy’n chwedl ynddo’i hun.

Oeddech chi’n gwybod?

Mae’r ddraig, cennin pedr a’r genhinen ymysg symbolau cenedlaethol Cymru

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Cymru’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Roald Dahl, a anwyd yng Nghaerdydd, wedi gwerthu dros 250 miliwn o lyfrau ledled y byd

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Roald Dahl, a anwyd yng Nghaerdydd, wedi gwerthu dros 250 miliwn o lyfrau ledled y byd