Neidio i’r prif gynnwys
Gwybodaeth i'r wasg a'r cyfryngau
View of a wide bay from above with green hills and blue sea on which boats are morred
Porthdinllaen Morfa, Nefyn, Gwynnedd.

Croeso

Rydym bob amser yn awyddus i gyd-weithio gyda'r wasg a'r cyfryngau yng Nghymru i hyrwyddo ac annog pobl o Gymru i ymweld â lleoliadau gwahanol ar draws y wlad, a chymryd gwyliau gartref ar eu stepen drws.

Ar y tudalennau hyn fe welwch wybodaeth i godi'ch archwaeth a'ch helpu i greu cynnwys anhygoel.

Sut allwn ni helpu?

Mae gennym lawer o syniadau am straeon a chynnwys arbennig i hyrwyddo Cymru i Gymry. Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad gydag amrywiol fusnesau ac atyniadau ar draws y wlad i drefnu ffilmio, ffotograffiaeth neu deithiau. Gallwn roi cyngor ar bwy all roi'r trwyddedau ffilmio perthnasol , a'r llefydd gorau ar gyfer ffilmio a ffotograffiaeth.

Os ydych yn chwilio am luniau neu fideo o ansawdd uchel ewch i'n llyfrgell ar gyfer y wasg a'r cyfryngau.

Cysylltwch â ni i weld os allwn ni fod o gymorth i chi.

Am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru (er enghraifft datganiadau, ffigyrau twristiaeth, sylwadau Gweinidogol ac ati) cysylltwch â Swyddfa’r Wasg Llywodraeth Cymru.

Female rock climber reaching top of sea cliff at Rhoscolyn, Holy Island, Anglesey.
Dringo creigiau, Rhoscolyn, Ynys Môn, Gogledd Cymru

Ffotograffiaeth a Fideo Ffotograffiaeth

Mae gennym lyfrgell o dros 30,000 o luniau o Gymru ar-lein, a chatalog o glipiau ffilm o ansawdd uchel, HD o leoliadau ar draws Cymru i’w defnyddio fel B-roll, gan gynnwys ffilmiau o’r ddaear ac o’r awyr yn defnyddio drôn a hofrennydd. Mae rhain ar gael am ddim i’w defnyddio at bwrpas heb fod yn fasnachol.

Gallwch gofrestru i gael mynediad i chwilio a lawrlwytho lluniau ar ein llyfrgell o asedau.

I gael gafael ar ein catalog o ffilmiau B-roll cysylltwch â ni.

Cysylltu

Cysylltwch â ni cysylltu

Mae gennym lyfrgell o dros 30,000 o luniau o Gymru ar-lein, a chatalog o glipiau ffilm o ansawdd uchel, HD o leoliadau ar draws Cymru i’w defnyddio fel B-roll, gan gynnwys ffilmiau o’r ddaear ac o’r awyr yn defnyddio drôn a hofrennydd. Mae rhain ar gael am ddim i’w defnyddio at bwrpas heb fod yn fasnachol.

Gallwch gofrestru i gael mynediad i chwilio a lawrlwytho lluniau ar ein llyfrgell o asedau.

I gael gafael ar ein catalog o ffilmiau B-roll cysylltwch â ni.

Mwnt, Ceredigion
Mwnt, Cardigan, Ceredigion