Dyma Gymru: gwlad a luniwyd gan ei phobl, a ysbrydolwyd gan ei lleoedd ac sy’n gyforiog o antur a chyfle.

Oeddech chi’n gwybod?

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw gŵyl gerddoriaeth a barddoniaeth fwyaf Ewrop

Oeddech chi’n gwybod?

Mae gan ryw 19% o Gymru statws Awyr Dywyll swyddogol – delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Cymru’n ail yn y byd o ran ailgylchu gwastraff y cartref

Oeddech chi’n gwybod?

Mae gan Gymru 8 prifysgol ac 14 coleg addysg bellach

Oeddech chi’n gwybod?

Mae 3.1 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru – dyna 4.8% o boblogaeth y DU