Dewch i ddarganfod diwylliant cyfoethog, hanes a chroeso twymgalon Cymru

Woman wearing a Welsh hat and sticking her tongue out

Gwna’r Pethau Bychain

Dydd Gŵyl Dewi – ein diwrnod cenedlaethol i ddathlu ein nawddsant trwy ‘wneud y Pethau Bychain’ sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw gŵyl gerddoriaeth a barddoniaeth fwyaf Ewrop
Mae gan ryw 19% o Gymru statws Awyr Dywyll swyddogol – delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr
Woman wearing a Welsh hat and sticking her tongue out

Gwna’r Pethau Bychain

Dydd Gŵyl Dewi – ein diwrnod cenedlaethol i ddathlu ein nawddsant trwy ‘wneud y Pethau Bychain’ sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae Cymru’n ail yn y byd o ran ailgylchu gwastraff y cartref
Mae gan Gymru 8 prifysgol ac 14 coleg addysg bellach
Mae 3.1 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru – dyna 4.8% o boblogaeth y DU
Wales fans sing the anthem during the international challenge match, Wales v Albania at the Cardiff City Stadium, Cardiff.

Adeiladu’r Wal Goch

Y Wal Goch – Mae cenogwyr pêl-droed Cymru wedi ennill parch ledled Ewrop a gwobr arbennig gan UEFA am eu cyfraniad eithriadol yn Ewro 2016