Dewch i ddarganfod diwylliant cyfoethog, hanes a chroeso twymgalon Cymru

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw gŵyl gerddoriaeth a barddoniaeth fwyaf Ewrop

Mae gan ryw 19% o Gymru statws Awyr Dywyll swyddogol – delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr

Mae Cymru’n ail yn y byd o ran ailgylchu gwastraff y cartref

Mae gan Gymru 8 prifysgol ac 14 coleg addysg bellach

Mae 3.1 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru – dyna 4.8% o boblogaeth y DU