Mae’r Bathdy Brenhinol yn Llantrisant yn gwneud pum biliwn o ddarnau arian y flwyddyn ar gyfer 60 o wledydd
Casgliad o recordiau ar silffoedd mewn siop recordiau  Casglu cofnodion cerddoriaeth finyl Spillers cofnodion Morgans Arcade Caerdydd

Ailgymysgu’r siop recordiau

Dewch i gwrdd ag Ashil Todd i weld yr hyn sy’n sail i lwyddiant y siop recordiau hynaf y byd.

© Hawlfraint y Goron / Crown Copyright

Mae 50% o deithwyr y byd yn hedfan ar awyrennau ag adenydd a wnaed yng Nghymru
Mae Cymru’n cynhyrchu ddwywaith mwy o drydan ag y mae’n defnyddio, gan allforio’r gweddill