Mae ein lleoliad yn yr arcêd yn denu’r torfeydd

Mae blaen y siop yn ffenestri bron yn llwyr, a gan fod gan yr arcêd do gwydr uchel hyfryd, mae bron yn teimlo fel eglwys gadeiriol. Pan fydd cerddoriaeth fyw gyda ni, mae’r sain yn teithio ar hyd yr arcêd a bydd pobl yn cael eu tynnu ato, hyd yn oed os na fyddan nhw’n dod i mewn i’r siop. Bydd bandiau sy’n dod yma’n aml yn edrych allan i weld casgliad bach o bobl chwilfrydig.

Y peth hyfryd yw bod cerddoriaeth mor gynhwysol

Bydd pobl o bob oed yn dod i’r siop. Fe gawson ni ferch fach saith oed ar ysgwyddau’i thad yn ddiweddar i weld y band Idles. Mae llawer o’n cwsmeriaid yn dod yma’n rheolaidd, pobl rydym ni wedi’u hadnabod ers oes. Mae ’na un dyn sydd wedi bod yn siopa yma ers deugain mlynedd a mwy. Mae’n anfon ei archebion i mewn ar e-bost ac yna mae’n seiclo’r 20 milltir o Ben-y-bont ar Ogwr i’w casglu bob hyn a hyn. Mae cerddoriaeth i bawb.

Record Shopping Spillers Records Morgans Arcade Cardiff
Woman record shopping at Spillers Records in Morgans Arcade Cardiff
Music record shopping in Spillers Records at Morgans Arcade Cardiff
Spillers Records, Caerdydd

Mae cerddoriaeth fyw yn y siop yn rhan hanfodol o’r hyn rydym ni’n ei wneud

Mae Cymru’n wlad yn ei hawl ei hun gyda’i hiaith a’i sîn gerddoriaeth ei hun, sy’n mynd o nerth i nerth. Mae’r ystod, y rhychwant a’r dewis gewch chi ym myd cerddoriaeth o Gymru’n blaguro’n rhyfeddol. I ni, mae cefnogi hyn yn golygu cefnogi perfformio byw yn y gymuned yn y lle cyntaf. Dylai unrhyw un sy’n byw ger siop recordiau sy’n cynnig cerddoriaeth fyw yn ddi-dâl fynd yno!

Bydd pobl yn dewis dod yma yn hytrach na siopa ar lein

Y penderfyniad ymwybodol hwnnw i fynd i rywle ble rydych chi’n ymwneud â phobl, yn gallu pori, derbyn gwasanaeth cwsmeriaid… mae’r holl bethau hynny’n bwysig i mi ac i’n cwsmeriaid ni. Mae’n wir fod digon o ddewis o ran prynu ar lein y dyddiau hyn. Ond pan ddechreuais i, roedd llawer mwy o gystadleuaeth gan siopau recordiau eraill ar strydoedd Caerdydd. Yn y pen draw, nid ffanatig manwerthu ydw i ­– ffanatig cerddoriaeth ydw i. Dwi’n caru bod ymhlith cerddoriaeth, ac mae’n ymwneud â’r cyswllt personol yna.

Bydd pobl o bob oed yn dod i’r siop. Fe gawson ni ferch fach saith oed ar ysgwyddau’i thad yn ddiweddar i weld y band Idles."

Mae cefnogi diwydiant Cymru’n arbennig o bwysig

Daw ein bagiau oddi wrth gwmni annibynnol o Gymru, rydym ni wedi cael yr un cyflenwr ers dros 20 mlynedd. Mae ein deunydd marchnata’n cael ei argraffu gan gwmni annibynnol arall yng Nghymru, ac rydym ni wedi bod yn eu defnyddio nhw yr un mor hir. Pan fyddwn ni’n prynu technoleg neu’n cael trwsio ein cyfrifiaduron, mae hynny’n digwydd gan ddyn i lawr y ffordd.

Fy nhad oedd yn rhedeg y busnes o’r 1970au tan i mi ei brynu ganddo yn 2010

Mae e’n rhyfeddu mod i wedi llwyddo, ond heb awgrymu ei fod e’n meddwl na faswn i ddim yn gallu gwneud. Mae e’n gwybod o brofiad personol mor anodd a chystadleuol y gall manwerthu cerddoriaeth fod. Mae’n farchnad enfawr, ond mae’n farchnad sy’n crebachu. Mae e’n meddwl na ddylwn i ddim gweithio mor galed. A dweud y gwir, mae fy nghymar hyd yn oed yn dweud fod tri o bobl yn ein perthynas ni – fi, fe a’r siop!

Vinyl music record browsing in Spillers Records Morgans Arcade Cardiff
Spillers Records, Caerdydd.

Dydw i ddim eisiau concro’r byd

Mae gwerthiant cerddoriaeth dros y cownter wedi bod yn cadw’n gyson ers i mi gymryd awenau’r busnes oddi wrth fy nhad yn 2010. Ond does gen i ddim awydd o gwbl i ymestyn na gwneud unrhyw beth eithriadol o ariangar, heblaw am gynnal hyfywedd Spillers am flynyddoedd i ddod. Fy unig ddymuniad yw rhedeg siop recordiau hyfryd a chynaliadwy yng Nghaerdydd ar gyfer y bobl sy’n gweld gwerth yn hynny.

Straeon cysylltiedig