Cwch ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Y galon werdd

Canolbarth Cymru yw calon werdd Cymru. Mae yma foroedd clir, porthladdoedd bach hyfryd a thraethau bychain dirgel ar hyd arfordir Bae Ceredigion. Ardal yw hon sy’n gyfoethog o ran ei bywyd gwyllt ac yn enwog am ei barcutiaid rhyfeddol. Mae yma drefi marchnad prysur i ymweld â nhw a chyfoeth o lwybrau cerdded hyfryd i’w troedio a’u mwynhau.