Syrffwyr a van, Rest Bay

Mater o gydbwysedd

Mae taith hyfryd i’r gwaith, syrffio ar ôl diwrnod yn y swyddfa a digwyddiadau penwythnosol i gyd yn cyfrannu at wneud Cymru’n lle delfrydol i ganfod y cydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith.

Pynciau:

© Hawlfraint y Goron / Crown Copyright

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru tua 6 miliwn o lyfrau a phapurau newydd
Mae tua 1 o bob 20 o boblogaeth y DU yn byw yng Nghymru
Mae tua 172,000 o fyfyrwyr yn astudio mewn sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru bob blwyddyn
Mae un rhan o bump o drydan a gynhyrchir yng Nghymru’n dod o ffynonellau adnewyddadwy