Syrffwyr a van, Rest Bay

Cwestiwn o gydbwysedd

Mae taith i’r gwaith gyda golygfeydd, syrffio ar ôl gwaith a gwyliau penwythnos yn ei gwneud hi'n bosibl dod o hyd i'r cydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith yng Nghymru.

Pynciau:

© Hawlfraint y Goron / Crown Copyright

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru tua 6 miliwn o lyfrau a phapurau newydd
Mae tua 1 o bob 20 o boblogaeth y DU yn byw yng Nghymru
Mae tua 172,000 o fyfyrwyr yn astudio mewn sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru bob blwyddyn
Mae un rhan o bump o drydan a gynhyrchir yng Nghymru’n dod o ffynonellau adnewyddadwy