Roedd e’n edrych fel rhywbeth i roi cynnig arno

Fe ddechreuais i hwylio yn y cychod bach plastig ar Gronfa Ddŵr Llanisien ar gyrion Caerdydd, gan dreulio pob gyda’r nos a phob penwythnos sbâr yn mwynhau cael sbort yn y cychod gyda fy ffrindiau. Dyna sut y dechreuais i rasio hefyd.

Fe wnes i gryn dipyn o hyfforddi cynnar ar Lyn Tegid

Mae maint y llyn yn rhagorol o ystyried ei fod ynghanol y wlad – mae’n teimlo’n enfawr os ydych chi mewn cwch bach – ac mae’r cyfleusterau’n dda ac yn cael eu rhedeg yn dda. Roedd pawb ohonom wrth ein bodd yn hwylio yma ar gyrsiau penwythnos, ond mae modd mynd am y dydd fel teulu hefyd a mwynhau golygfeydd Eryri. Ro’n i hefyd yn hwylio allan o’r Mwmbwls, sy’n brofiad hollol wahanol eto. Yn amlwg, y golygfeydd, am eich bod oddi ar arfordir Abertawe, ond mae’r llanw’n her hefyd, felly rydych chi’n symud o gwmpas gryn dipyn, sy’n ychwanegu at y cyffro mewn cwch bach, ac mae'r Gŵyr mor agos, sy’n hyfryd ar gyfer gwneud gweithgareddau eraill.

Golygfeydd Eryri, llwybr mynyddig-delwedd a gymerwyd o ganol y ffordd
Cychod mewn silwét yn hwylio ar hyd y morglawdd ar ddiwrnod clir gyda'r haul y tu ôl
Golygfeydd godidog o Eryri a hwylio ym Mae Caerdydd.

Roedd y rhan fwyaf o'r hwylio a wnes i cyn fy mod i’n 18 oddi ar arfordir Penrhyn Llŷn

Ro’n i wrth fy modd. Mae tonnau enfawr yn rholio mewn rhai mannau – lot o sbort mewn cwch bach – ac rydych chi’n hwylio’n agos at y traeth mewn cystadlaethau yn erbyn pobl o bob cwr o Brydain. Ac wrth gwrs, mae’r golygfeydd yn anhygoel: rydych chi ar y môr, ac mae’r mynyddoedd yn ymestyn allan o’ch blaen.

Doeddwn i ddim wir yn gwerthfawrogi Cymru rhyw lawer pan oeddwn i’n iau

Erbyn hyn mae’r hwylio y bydda i’n ei wneud wedi’i leoli ar arfordir de Lloegr neu dramor, ond mi fydda i’n mynd adre i hyfforddi, a phob tro yr af yn ôl, bydda i’n meddwl mor anghredadwy o hardd yw’r lle hwn.

Mae hwylio’n gamp mor arbennig: rydych chi ar y dŵr, yn rhydd, yn rhydd o bopeth ar y tir a gallwch fwynhau’r elfennau ar eu gorau."

Y peth rydw i’n sylwi fwyaf arno pan fydda i’n dod nôl yw gymaint y mae hwylio wedi datblygu yng Nghymru

Pan oeddwn i’n byw yno doedd hwylio ym Mae Caerdydd ddim yn bodoli mewn gwirionedd. Erbyn hyn mae rhwng 50 a 100 o blant ar y dŵr bob penwythnos, ac mae’r bae ei hun yn rhagorol. Ym mis Medi 2012 fe wnes i hwylio yno gyda Thîm Cymru ym Mhencampwriaeth Extreme 40. Mae Bae Caerdydd yn amffitheatr naturiol, ac roedd hi’n brofiad ardderchog cael rasio’r catamaranau mawr cyflym hyn yn y lle cyfyng hwnnw, wrth i’r dorf leol floeddio’u cefnogaeth i mi – bron fel y Gemau Olympaidd eto.

Mae’n amser cyffrous i hwylio yng Nghymru – dwi wir yn gobeithio y bydd fy llwyddiant yn y Gemau Olympaidd a’r profiad o weld yr Extreme 40s yn ysbrydoli rhagor o bobl i roi cynnig ar fynd ar y dŵr.

Hannah Mills, yn tynnu hwyl ar hwylio ym Mae Caerdydd
Hannah Mills yn yfed coffi yn edrych allan ym Mae Caerdydd
Hannah Mills yn gwyro'n ôl o'r prif hwyl ar y cychod hwylio gyda'r haul yn gosod ar Fae Caerdydd
Hannah Mills yn hwylio ym Mae Caerdydd.

Dyna ran o bleser hwylio yng Nghymru i mi

Mae'r Solent (culfor rhwng Ynys Wyth a Lloegr) yn le gwych i hwylio, ond gyda chymaint o gychod yno gall fod yn eithaf brawychus os ydych chi newydd ddechrau. Mae gan Gymru fwy o leoliadau sy'n addas i ddysgu, gyda llai o bobl ar y dŵr, ac mae hi mor gyfeillgar. Mae'r golygfeydd yn well, hefyd, wrth gwrs.

Straeon cysylltiedig