Roedd e’n edrych fel rhywbeth i roi cynnig arno

Fe ddechreuais i hwylio yn y cychod bach plastig ar Gronfa Ddŵr Llanisien ar gyrion Caerdydd, gan dreulio pob gyda’r nos a phob penwythnos sbâr yn mwynhau cael sbort yn y cychod gyda fy ffrindiau. Dyna sut y dechreuais i rasio hefyd.

Fe wnes i gryn dipyn o hyfforddi cynnar ar Lyn Tegid

Mae maint y llyn yn rhagorol o ystyried ei fod ynghanol y wlad – mae’n teimlo’n enfawr os ydych chi mewn cwch bach – ac mae’r cyfleusterau’n dda ac yn cael eu rhedeg yn dda. Roedd pawb ohonom wrth ein bodd yn hwylio yma ar gyrsiau penwythnos, ond mae modd mynd am y dydd fel teulu hefyd a mwynhau golygfeydd Eryri. Ro’n i hefyd yn hwylio allan o’r Mwmbwls, sy’n brofiad hollol wahanol eto. Yn amlwg, y golygfeydd, am eich bod oddi ar arfordir Abertawe, ond mae’r llanw’n her hefyd, felly rydych chi’n symud o gwmpas gryn dipyn, sy’n ychwanegu at y cyffro mewn cwch bach, ac mae'r Gŵyr mor agos, sy’n hyfryd ar gyfer gwneud gweithgareddau eraill.

Golygfeydd Eryri, llwybr mynyddig-delwedd a gymerwyd o ganol y ffordd
Boat in silhouette sailing along the Barrage on a clear day, blocking the sun
Golygfeydd godidog o Eryri a hwylio ym Mae Caerdydd.

Roedd y rhan fwyaf o'r hwylio a wnes i cyn fy mod i’n 18 oddi ar arfordir Penrhyn Llŷn

Ro’n i wrth fy modd. Mae tonnau enfawr yn rholio mewn rhai mannau – lot o sbort mewn cwch bach – ac rydych chi’n hwylio’n agos at y traeth mewn cystadlaethau yn erbyn pobl o bob cwr o Brydain. Ac wrth gwrs, mae’r golygfeydd yn anhygoel: rydych chi ar y môr, ac mae’r mynyddoedd yn ymestyn allan o’ch blaen.

Doeddwn i ddim wir yn gwerthfawrogi Cymru rhyw lawer pan oeddwn i’n iau

Erbyn hyn mae’r hwylio y bydda i’n ei wneud wedi’i leoli ar arfordir de Lloegr neu dramor, ond mi fydda i’n mynd adre i hyfforddi, a phob tro yr af yn ôl, bydda i’n meddwl mor anghredadwy o hardd yw’r lle hwn.

Mae hwylio’n gamp mor arbennig: rydych chi ar y dŵr, yn rhydd, yn rhydd o bopeth ar y tir a gallwch fwynhau’r elfennau ar eu gorau."

Y peth rydw i’n sylwi fwyaf arno pan fydda i’n dod nôl yw gymaint y mae hwylio wedi datblygu yng Nghymru

Pan oeddwn i’n byw yno doedd hwylio ym Mae Caerdydd ddim yn bodoli mewn gwirionedd. Erbyn hyn mae rhwng 50 a 100 o blant ar y dŵr bob penwythnos, ac mae’r bae ei hun yn rhagorol. Ym mis Medi 2012 fe wnes i hwylio yno gyda Thîm Cymru ym Mhencampwriaeth Extreme 40. Mae Bae Caerdydd yn amffitheatr naturiol, ac roedd hi’n brofiad ardderchog cael rasio’r catamaranau mawr cyflym hyn yn y lle cyfyng hwnnw, wrth i’r dorf leol floeddio’u cefnogaeth i mi – bron fel y Gemau Olympaidd eto.

Mae’n amser cyffrous i hwylio yng Nghymru – dwi wir yn gobeithio y bydd fy llwyddiant yn y Gemau Olympaidd a’r profiad o weld yr Extreme 40s yn ysbrydoli rhagor o bobl i roi cynnig ar fynd ar y dŵr.

Hannah Mills, yn tynnu hwyl ar hwylio ym Mae Caerdydd
Hannah Mills drinking coffee looking out at Cardiff Bay
Hannah Mills leaning back from Main sail on yacht with sun setting on Cardiff Bay
Hannah Mills yn hwylio ym Mae Caerdydd.

Dyna ran o bleser hwylio yng Nghymru i mi

Mae’r Solent yn lle da iawn i hwylio arno, ond am fod cynifer o gychod yno gall fod yn eithaf brawychus os ydych chi yn eich dyddiau cynnar o hwylio. Mae gan Gymru fwy o leoliadau sy’n addas i ddysgu ynddynt, gyda llai o bobl ar y dŵr, ac mae mor gyfeillgar. Mae’r golygfeydd yn well hefyd, wrth gwrs.

Straeon cysylltiedig