Mae un rhan o bump o drydan a gynhyrchir yng Nghymru’n dod o ffynonellau adnewyddadwy