Neidio i’r prif gynnwys
Golygfa allanol o hen gastell mawr
Castell Biwmares/Beaumaris Castle

Ymchwil

Mae Cymru yn rhan nodedig o’r DU. Gyda’i gymeriad, ei ddiwylliant a’i ffordd o fyw ei hun – miloedd o flynyddoedd ar y gweill, ac yn esblygu’n barhaus.

About Wales

Wales.com aims to promote Wales to the world. Wales is a great place to live, study, work and do business and the Wales.com website and associated social media shows the world what we can offer.
Find out about the population, climate, symbols, national anthem and more interesting facts and information about Wales.

VisitWales.com is the national tourism marketing website for Wales aimed at a wide-range of English speaking audiences globally. This website is run by a team team within Welsh Government responsible for the development and promotion of the visitor economy in Wales. 
Our main aim is to encourage people to come on holiday here, because Wales is amazing! We also want to grow tourism and support the industry, focusing on Wales’ strengths. Wales offers world-leading adventure, creative culture and language and outstanding, protected landscapes – and a place that wants to look after them for future generations.

Visit Wales also has a dedicated Welsh language website, Croeso.Cymru and a German language site, VisitWales.com/de. Each website has been specifically produced to meet the needs of these different audiences.

Ymchwil a ffigurau

Mae ymchwil sy'n cael ei wneud gan dîm Croeso Cymru yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru: llyw.cymru/perfformiad-twristiaeth-cymru

Os oes gennych gais am ymchwil penodol cysylltwch â ni a fe wnawn ein gorau i’ch helpu.

Zip World, Blaenau Ffestiniog, Gogledd Cymru

Brand ac ymgyrchoedd

Nod ein hymgyrchoedd marchnata yw i adeiladu ac ehangu ar ein brand, sydd wedi hen ennill ei blwyf ac yn cael ei gefnogi gan y diwydiant twristiaeth ledled Cymru.

Mae’r brand wedi’i wreiddio yn y cysyniad ‘Bro a Byd’ – hynny yw ein bod yn gallu rhagori yng Nghymru pan fydd y lleol yn cwrdd â’r byd-eang mewn ffordd sy’n teimlo’n ddilys, yn greadigol ac yn fyw.

Mae strategaeth y brand yn glir, yn fyr ac yn syml ac yn canolbwyntio ar y pum amcan craidd canlynol. Dylai ein brand a’r holl weithgareddau cysylltiedig geisio:

  • Codi ein statws
  • Syfrdanu ac Ysbrydoli 
  • Newid canfyddiadau
  • Gwneud pethau da
  • Bod yn gwbl Gymreig.

Mae rhagor o wybodaeth am y brand ar gael ar safle Brand Cymru.

A dam in the Elan Valley, Powys.
Elan Valley, Powys

Award-winning Wales

Wales is often named in top lists of places to visit and has won a number of destination awards.