Neidio i’r prif gynnwys
Golygfa allanol o hen gastell mawr
Castell Biwmares/Beaumaris Castle

Ymchwil

Mae Cymru yn rhan nodedig o’r DU. Gyda’i gymeriad, ei ddiwylliant a’i ffordd o fyw ei hun – miloedd o flynyddoedd ar y gweill, ac yn esblygu’n barhaus.

Am Gymru

Wales.com yw prif wefan hyrwyddo Cymru i’r byd. Mae Cymru yn lle gwych i fyw, astudio, gweithio a gwneud busnes ac mae gwefan Wales.com a’r cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig yn dangos i’r byd yr hyn agallwn ei gynnig. 
Cewch wybod am ein poblogaeth , hinsawdd,symbolau, anthem genedlaethol a llawer o ffeithiau diddorol am Gymru.

Mae VisitWales.com yn wefan Saesneg rhyngwladol sydd wedi’i hanelu at amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd byd-eang sy’n siarad Saesneg. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Visit Wales, y tîm o fewn Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo'r economi ymwelwyr yng Nghymru.

Ein prif nod yw annog pobl i ddod ar eu gwyliau yma oherwydd mae Cymru yn wych! Ein huchelgais yw tyfu twristiaeth a chefnogi’r diwydiant gan ganolbwyntio ar gryfderau Cymru. Mae Cymru’n cynnig antur o’r radd flaenaf, diwylliant creadigol ac iaith a thirweddau gwarchodedig eithriadol – ac lle sydd eisiau gofalu amdanynt ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gwefan ar gyfer cynulleidfa sy’n siarad Cymraeg ydi Croeso.Cymru a mae fersiwn o Visit Wales hefyd ar gael yn Almaeneg VisitWales.com/de. Mae pob gwefan wedi’i pharatoi’n benodol i fodloni anghenion y cynulleidfaoedd gwahanol hyn.

Ymchwil a ffigurau

Mae ymchwil sy'n cael ei wneud gan dîm Croeso Cymru yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych gais am ymchwil penodol cysylltwch â ni a fe wnawn ein gorau i’ch helpu.

Zip World, Blaenau Ffestiniog, Gogledd Cymru

Brand ac ymgyrchoedd

Nod ein hymgyrchoedd marchnata yw i adeiladu ac ehangu ar ein brand, sydd wedi hen ennill ei blwyf ac yn cael ei gefnogi gan y diwydiant twristiaeth ledled Cymru.

Mae’r brand wedi’i wreiddio yn y cysyniad ‘Bro a Byd’ – hynny yw ein bod yn gallu rhagori yng Nghymru pan fydd y lleol yn cwrdd â’r byd-eang mewn ffordd sy’n teimlo’n ddilys, yn greadigol ac yn fyw.

Mae strategaeth y brand yn glir, yn fyr ac yn syml ac yn canolbwyntio ar y pum amcan craidd canlynol. Dylai ein brand a’r holl weithgareddau cysylltiedig geisio:

  • Codi ein statws
  • Syfrdanu ac Ysbrydoli 
  • Newid canfyddiadau
  • Gwneud pethau da
  • Bod yn gwbl Gymreig.

Mae rhagor o wybodaeth am y brand ar gael ar safle Brand Cymru.

A dam in the Elan Valley, Powys.
Cwm Elan, Powys

Cymru arobryn

Mae Cymru yn aml yn cael ei henwi ar y rhestrau uchaf o leoedd i ymweld â nhw ac wedi ennill sawl gwobrau cyrchfan.