Mae un o bob pump o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg – tua hanner miliwn o bobl