Ond mae gormod o lawer i’w wasgu i un diwrnod, felly ry’n ni wedi creu pedwar diwrnod llawn pethau da i chi. Gwledd ddigidol i’r llygad, y dychymyg a’r glust i ddathlu ein cenedl gyda’r byd i gyd.

O Gaerdydd i Ganberra, o Gaernarfon i Galiffornia, ymunwch â ni ar lein. Bydd croeso cynnes fel cwtsh Cymreig  yn eich disgwyl chi.

Sut i ymuno â ni

Byddwn ni’n fyw ar draws yr holl brif sianeli cymdeithasol. Dilynwch ni nawr gan ddefnyddio’r lincs isod, fel na fyddwch chi’n colli dim!

Twitter @Cymraeg

Instagram @CroesoCymru

Facebook @Cymraeg

Beth sy’ mlaen

Cymrwch gip ar ein hamserlen Gŵyl Dewi 2021, gosodwch larwm, a mwynhewch.     

Ymunwch yn yr hwyl

Rhannwch, ail-drydarwch, hoffwch a gadewch sylw wrth i’r wledd o straeon, ffilmiau a cherddoriaeth fynd yn fyw.

A chofiwch roi gwybod i ni sut rydych chi’n dathlu Gŵyl Dewi ac ymhle.

Ychwanegwch #GwylDewi at eich negeseuon, fideos, straeon ac wrth drydar.

Da Da Digidol Dewi

Ry’n ni wedi creu casgliad o bethau da o Gymru i chi eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Er na allwn ni ddod â chi adre os oes gennych hiraeth am Gymru, gallwn ni wneud eich galwadau Zoom a’ch cefndiroedd ffôn yn fwy diddorol.

Cefndir Zoom / Teams

Cefndir ffôn symudol

Dewiswch eich rhestrau chwarae

Mae rhestrau chwarae Spotify misol Cymru Greadigol yn rhoi platfform i gerddoriaeth Gymreig gan artistiaid  o bob genre.

Rhestr chwarae Ymlacio ar Spotify.

Rhestr chwarae Ysbrydoliaeth ar Spotify.

Rhestr chwarae Goreuon ar Spotify.

Dilynwych rhestr chwarae Cymru Creadigol ar Spotify i ddarganfod yr artistiaid newydd mwyaf addawol o Gymr.

Straeon cysylltiedig