Mae Alan Davis MBE yn gyn-hyfforddwr i sêr Cymreig y byd beicio fel Geraint Thomas, Elinor Barker, Luke Rowe ac Owain Doull. Mae’n gyfrifol am ddatblygu gyrfa rhai o feicwyr enwocaf y byd heddiw ac fe dderbyniodd MBE yn 2017 am ei wasanaeth i’r byd beicio. Mae ei angerdd am feicio a’r modd y mae’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf yn anodd i’w anwybyddu.

Cyn-hyfforddwr Geraint Thomas, Alan Davis MBE, sy’n egluro pam fod Cymru yn lle perffaith ar gyfer datblygu beicwyr o safon ryngwladol

Cartref beicio. Cartref pencampwyr.

Mae gan Gymru bopeth rydych chi ei angen pan mae’n dod i feicio. Dydw i wir ddim yn meddwl bod unman gwell i fynd allan ar y beic, i fwynhau a datblygu eich sgiliau. Fe ddechreuon ni glwb beicio ieuenctid y Maindy Flyers 20 mlynedd yn ôl, â 12 aelod bryd hynny. Rydym ni wedi tyfu i fod â 200 o aelodau eleni.

Cycling coach Alan Davies MBE in foreground with members of Maindy Flyers Youth Cycling club stood with bikes behind
cyclists on a outdoor cycling track with sunset in the sky
Yr hyfforddwr, Alan Davis MBE, ac aelodau o glwb beicio ieuenctid y Maindy Flyers, Caerdydd

Cymru yw’r lle perffaith i feithrin hoffter o feicio gan y gallwch chi gael popeth ar blât, ac mae hynny’n anodd i ddod o hyd iddo. Er ein bod ni’n glwb bychan, rydym ni wastad wedi cael ein sbwylio â’r holl ddewis. O fewn deng munud, gallwch fod yn edmygu’r golygfeydd trawiadol o lwybr yr arfordir neu os hoffech chi flino’r coesau, beth am fentro anelu am un o’r nifer o rasys ar fryniau neu fynyddoedd. Maent oll yn hygyrch, yn hawdd eu cyrraedd ac yn hardd dros ben sy’n help i’ch ysgogi wrth ichi ddringo allt, gallaf eich sicrhau chi.

View of the hairpin bend on the mountain road,  Devil's elbow, Sarn Helen, Brecon
Devil's elbow, Sarn Helen, Bannau Brycheiniog

Trac a llwybrau

P’un ai ydych chi ar y trac neu’n darganfod yr awyr agored, mae Cymru’n gyforiog o gyfleusterau. Dyna Felodrom Cenedlaethol Cymru yng Nghasnewydd a Bike Park Wales ym Merthyr Tudful, yna Coed y Brenin ym Mharc Cenedlaethol Eryri, a Choed Llandegla yn Wrecsam. Mae cyfleusterau a llwybrau gwych wedi eu gwasgaru’n hafal ar hyd y wlad.

Dyna’r eisin ar y gacen i mi, a dyna sy’n gwneud beicio’n beth mor hygyrch yng Nghymru. Mae rhywbeth ar gynnig i bawb, lle bynnag rydych chi’n byw a beth bynnag yw eich gallu.

 

A cyclist is sitting on his bike, resting and drinking from a water bottle
cyclists in team cycling clothing smiling at team mates
Clwb beicio ieuenctid y Maindy Flyers yn hyfforddi ger Caerdydd

Mae angerdd yn rhoi adenydd ichi

Mae angerdd yn llawn mor bwysig â chyfleusterau ar gyfer beicio ac mae gennym ni’r Cymry ddigon o dân yn ein boliau. Ein swyddogaeth ni fel hyfforddwyr yw helpu plant i adnabod y pethau maen nhw’n angerddol amdanyn nhw ac mae’n bleser pur i’w gweld nhw ar gefn y beic, yn ‘hedfan’ am y tro cyntaf. Mae’n deimlad o ryddid llwyr. Does dim byd tebyg. Dyna sy’n wych am feicio. P’un ai a yw’n arwain at feicio’n broffesiynol neu’n ddiddordeb ar gyfer penwythnosau, mae fel arfer y gamp chwaraeon gyntaf sy’n gadael i bobl ifanc deimlo’r rhyddid hwnnw am y tro cyntaf. Rydw i’n credu fod honno’n foment arbennig i bawb.

Creu pencampwr

Mae pobl yn aml yn fy holi a ydw i’n credu bod yr amgylchedd sydd gennym ni yma yng Nghymru yn gyfrifol am lwyddiant Geraint (Thomas), ac a dweud y gwir, mae’n anodd anghytuno. Ydi, mae hyfforddiant o ansawdd sy’n ysbrydoli pobl ifanc yn allweddol ond ochr yn ochr â hynny mae ein llwybrau arfordirol, ein bryniau a’n mynyddoedd yn anodd i’w curo a hoffwn i feddwl mai dyna sydd wedi arwain at ddygnwch (a choesau!) Geraint sydd wedi ei arwain i gymryd rhan mewn rasys cystadleuol fel y Tour de France.

Geraint Thomas and team Sky competing in the Tour of Britain 2018 cycling race through Wales
Geraint Thomas and team Sky competing in the Tour of Britain 2018 cycling race through Wales
Geraint Thomas a thîm Sky yn cystadlu yn ras feicio’r Tour of Britain 2018 drwy Gymru

Straeon cysylltiedig