Mae 170,000 o bobl yn gweithio yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru gan gynhyrchu £17.3bn ar gyfer yr economi

Great spirits

The established Penderyn distillery has won international awards for it's Welsh spirits, while the Dyfi distillery are among a new generation of craft gin producers creating a real taste of Wales.

Mae gan Gymru dros 80 o fragdai

Mae praidd fwyaf y DU o ŵyn morfa heli’n byw ar Benrhyn Gŵyr