Did you know?

Mae’r ddraig, cennin pedr a’r genhinen ymysg symbolau cenedlaethol Cymru

Did you know?

Santes Dwynwen yw santes cariadon Cymru

Did you know?

Mae Cymru’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth

Did you know?

Y Gymraeg yw iaith hynaf Prydain

Did you know?

Mae Roald Dahl, a anwyd yng Nghaerdydd, wedi gwerthu dros 250 miliwn o lyfrau ledled y byd