Shane Williams, cyn-arwr rygbi'r undeb Cymru, sy'n sôn am ei yrfa, y lleoedd sy’n agos at ei galon a’r hyn y mae Cymru’n ei olygu iddo.

Does unman yn debyg i gartref

Dwi wedi byw yng Nghymru ar hyd fy oes, yn Nyffryn Aman. Er ei fod yn gartref, rwy’n dal i’w ystyried yn un o fy hoff lefydd i fynd iddo yng Nghymru. Rwy’n mwynhau’r ffaith ei fod yn heddychlon a thawel – mae’r Mynydd Du ar un ochr a Mynyddoedd Betws ar yr ochr arall. Pan edrychwch o’ch cwmpas, rydych chi'n ddwfn yn y dyffryn ac mae rhywbeth eithaf arbennig am hynny i mi.

Shane Williams yn beicio yn y Mynyddoedd Du ym Mannau Brycheiniog, Powys.
Shane Williams yn beicio yn y Mynyddoedd Du ym Mannau Brycheiniog, Powys.
Shane Williams yn seiclo yn y Mynydd Du, Bannau Brycheiniog, Powys

Mae'n debyg fy mod wrth fy modd oherwydd cefais fy magu gyda chymaint i'w wneud gartref. Rwy’n mynd allan ar y beic ac yn beicio draw i Langadog neu Lanymddyfri ac oherwydd mai ychydig iawn o draffig sydd, mae’n teimlo mor ddiogel, sy’n gwneud mwynhau’r golygfeydd hyd yn oed yn haws. Ac os nad yw hynny’n ddigon, dwi’n byw ugain munud i ffwrdd o’r môr – boed yn Abertawe neu’r Mwmbwls. Fel plentyn roeddwn i'n arfer mynd i lawr yno i gael hufen iâ hyfryd, waeth beth oedd y tywydd. Rwy'n dal i ymweld â'r arfordir yn aml gyda fy nheulu. Rwy’n meddwl ei fod yn hawdd ei gymryd yn ganiataol ond rydw i wrth fy modd yn ei gael ar garreg fy nrws.

Cymru, ein diwylliant cyfoethog ac wrth gwrs rygbi Cymru – mae bron fel stori a chwedl. Rwy’n Gymro balch iawn (fel y gallwch ddweud!) ac i mi, does dim unman yn debyg i gartref, mae hynny’n sicr.

Llun o Fae Three clogwyni wedi ei gymryd o dwyni yn edrych allan ar y tri chlogwyni a'r môr
Bae’r Tri Chlogwyn, Penrhyn Gŵyr, Abertawe, de Cymru

Harddwch hyfryd

Rydw i wedi teithio llawer ac yn sicr wedi gweld rhai o’r lleoedd mwyaf prydferth yn y byd a byddwn yn dweud bod Cymru yn bendant ymhlith y goreuon.

Mae wastad rhywle i fynd ar daith ffordd neu daith feic gyda’r teulu. Rydw i wrth fy modd yn pacio picnic a bwrw iddi i ddod o hyd i lecyn mewn parc cenedlaethol wedi'i amgylchynu gan filltiroedd a milltiroedd o wyrddni. Gallwch chi fod ar eich pen eich hun a pheidio â gweld person arall am oriau, ond dal i deimlo’n ddiogel a theimlo croeso.

Mae cymaint o bethau i'w gwneud, ond weithiau yr heddwch a'r tawelwch rydw i'n ei fwynhau fwyaf. Wrth fynd am dro a chymryd amser i mi fy hun, y peth gwych yw bod digon o leoedd i'w crwydro.

Un o fy hoff lefydd i ymweld yn ddiweddar yw Dinbych-y-pysgod. Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i fod wedi cwblhau cwpl o gystadlaethau Ironman yno ac rydw i wedi dod i adnabod yr ardal yn dda iawn. Mae’n dref bysgota brydferth iawn, gydag un o’r traethau glanaf yn y byd. Er fy mod yn mynd yno’n rheolaidd nawr, rwy'n dal i feddwl ei fod fel cerdded ar leoliad cerdyn post. Mae mor brydferth.

Shane Williams mewn wetsuit yn rhedeg i'r môr wrth ymarfer ar gyfer triathlon Ironman Wales ar Draeth y Gogledd Dinbych-y-pysgod.
Shane Williams yn rhedeg ar Draeth y Gogledd Dinbych-y-pysgod wrth ymarfer ar gyfer triathlon Ironman Wales.
Shane Williams yn hyfforddi ar gyfer triathlon Ironman Cymru

Cymru a'r byd

Un peth a’m trawodd oedd, does dim ots ble rydych chi’n mynd yn y byd, byddwch chi’n cwrdd â rhywun sydd â chysylltiad â Chymru. Efallai nad ydyn nhw wedi teithio eu hunain, ond byddan nhw'n gwybod enw tref neu frand sy'n cael ei gynhyrchu yma.

Pan oeddwn yn Japan, byddwn yn mynd â photeli bach o Wisgi Penderyn gyda mi i bobl eu blasu. Roeddwn i eisiau helpu pobl i ddeall Cymru a’n diwylliant… ac er mawr syndod i mi, roedd rhai o’r bobl leol eisoes wedi clywed amdano! Mae'n dangos ein bod ni, mewn gwlad fach, yn uchelgeisiol iawn.

Y peth mae pobl bob amser yn gwneud sylwadau arno yw pa mor gyfeillgar a chroesawgar yw Cymru. Rydw i wrth fy modd â hynny. Rwy’n hoffi meddwl ein bod ni’n hamddenol ond wrth ein bodd ag ychydig o letygarwch! Mae’n union fel crwydro Cymru – gallwch fod yng nghanol unlle i gael tawelwch llwyr neu roi cynnig ar weithgaredd llawn adrenalin i gyd yn yr un lle. Does dim llawer o wledydd eraill rydw i wedi ymweld â nhw ar draws y byd yn cynnig hynny…

Shane yn beicio yn y Mynyddoedd Du ym Mannau Brycheiniog, Powys.
Shane Williams yn seiclo yn y Mynydd Du, Bannau Brycheiniog, Powys

Straeon cysylltiedig