Mae 64 o flynyddoedd yn amser rhy hir i'r cof... ond nawr, wele ni... mae llygaid y byd ar Gymru.

Dyma gyfle i groesawu ffrindiau newydd o bedwar ban byd i ddathlu a darganfod Cymru. Gorau chwarae, cyd chwarae.

Gŵyl greadigol i uno'r Wal Goch

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi trefnu rhaglen o dros 200 o ddigwyddiadau i ddod â chymunedau ynghyd i ddathlu Cymru ar lwyfan ryngwladol.

Nod Gŵyl Cymru, sy'n dechrau ar 19 Tachwedd, yw uno ac amlygu'r cyfoeth o gelf, cerddoriaeth a chelfyddyd - mewn lleoliadau ledled Cymru a thu hwnt - sy'n cael eu creu i ddathlu taith Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA 2022.

Mae rhaglen yr ŵyl yn amrywio o gomedi a cherddoriaeth fyw, i arddangosfeydd, dangosiadau ffilm a digwyddiadau barddoniaeth, felly cer draw i'r wefan i ddod o hyd i ddigwyddiad yn dy ardal di.

Llun agos o fenyw gyda gwen fach ar ei hwyneb yn gwisgo minlliw coch.
Bardd Cenedlaethol Cymru, Hanan Issa, sydd wedi ysgrifennu cerdd swyddogol Gŵyl Cymru

Gêm gartref

Trefnu parti adref? Dyma bopeth y byddi di angen i deimlo fel aelod cyflawn o’r Wal Goch - rho dy grys coch a het bwced ymlaen, a dawnsia i restr arbennig o ganeuon Cymreig wrth ddathlu Cymru gyda theulu a ffrindiau.

Cofia rannu’r fraint o fod yn Gymro neu Gymraes gyda’r byd - postia lun neu fideo: @CroesoCymru #CmonCymru

Straeon cysylltiedig