Yr asgellwr Shane Williams sydd wedi sgorio'r nifer mwyaf o geisiau i Gymru gyda chyfanswm o 58

Mae gan Stadiwm y Principality do y gellir ei agor a'i gau a lle i 74,500 o gefnogwyr.

Mae Undeb Rygbi Cymru (WRU) wedi bod yn warchodwyr rygbi Cymru ers 1881

Cyflwynwyd rygbi i Gymru yng Ngholeg Llanbedr Pont Steffan yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg