Cymru oedd arloeswyr y tâl 5c am fagiau plastig er m wyn torri gwastraff a llygredd