Ymholiadau cyffredinol

Mae’n bosib y cewch chi’r ateb sydd ei angen arnoch wrth fynd i’n tudalen cwestiynau cyson.

Os nad ydych chi’n canfod yr wybodaeth sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni dros e-bost.

Mae’n help i ni gael gwybod o bla wlad rydych chi’n dod a ble rydych chi’n byw ar hyn o bryd er mwyn ein helpu i ateb eich ymholiad.

Sylwer na fyddwn ni’n datgelu eich gwybodaeth bersonol â’r un trydydd parti. Efallai y byddwn ni’n trosglwyddo eich manylion i rannau eraill o Lywodraeth Cymru er mwyn rhoi ateb i chi.

Croeso Cymru

Os ydych chi’n chwilio am ragor o wybodaeth am ymweld â Chymru, mae croeso.cymru yn darparu ysbrydoliaeth ynglŷn â phethau i’w gwneud a ble i aros yng Nghymru, er mwyn eich helpu i gynllunio eich ymweliad.

Ymholiadau busnes

Am ymholiadau busnes, ewch i’n safle Masnach a Buddsoddi Cymru sy’n ymwneud yn llwyr â darparu gwybodaeth am sectorau busnes allweddol Cymru. Os ydych chi eisoes wedi eich lleoli yng Nghymru, yna cysylltwch â Busnes Cymru os gwelwch yn dda.

I gofrestru anhawster neu broblem gyda’r wefan

Os ydych chi wedi cael anhawster wrth ddefnyddio ein gwefan, cysylltwch â ni dros e-bost os gwelwch yn dda, gan gynnwys disgrifiad o’r broblem, dolen i’r dudalen benodol, enw a fersiwn eich porwr gwe a system gweithredu eich dyfais.