Creadigol Cymru

Mae adrodd storïau wedi bod yn rhan annatod ohonom fel cenedl erioed. Mae ein meddyliau creadigol wedi eu mireinio drwy drosglwyddo storïau o un genhedlaeth i'r llall – ar ffurf geiriau, delweddau a chân.