Mae 1,500 milltir (2,400km) o lwybrau cyhoeddus yn Eryri’n unig