Main Content

Wales Smithsonian Cymru 2009

Wales Smithsonian Cymru

Gŵyl Bywyd Gwerin y Smithsonian 2008 “Ffotograff trwy garedigrwydd Canolfan Smithsonian dros Fywyd Gwerin a Threftadaeth Ddiwylliannol”

Cymru fydd y genedl y rhoddir sylw iddi yng Ngŵyl Bywyd Gwerin y Smithsonian 2009 ar y Rhodfa Genedlaethol yn Washington o 24-28 Mehefin ac 1 – 5 Gorffennaf.

Gŵyl ddiwylliannol flynyddol yw hon a gynhelir gan Ganolfan y Smithsonian dros Fywyd Gwerin a Threftadaeth Ddiwylliannol, un o unedau ymchwil ac addysgol Sefydliad Smithsonian. Mae’r ŵyl yn dathlu traddodiadau diwylliannol cymunedau o bob rhan o’r Unol Daleithiau ac o bob rhan o’r byd.

Bydd dros 130 o bobl yn cynrychioli Cymru yn y digwyddiad, ar arwynebedd o faint pedwar llain pêl-droed. Fe’u rhennir i ardaloedd o dan themâu gwahanol, gyda phob un yn dweud stori wahanol:

Bydd llwyfan naratif hefyd, llwyfan ‘tafarn’ a phrif lwyfan.

Bydd Wales Smithsonian Cymru yn cyflwyno gweledigaeth ddeinamig o Gymru, ei heffaith ddiwylliannol ac economaidd ar y byd, a bydd y themâu’n amrywio o’r traddodiadol i’r cyfoes ac yn pwysleisio amrywiaeth a dyfeisgarwch – yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, a’r defnydd ar ddulliau traddodiadol i greu atebion, cynnyrch a phrosesau newydd a ‘gwyrdd’. Yn wir, thema gyffredinol presenoldeb Cymru ym mhrifddinas yr Unol Daleithiau fydd cynaliadwyedd.”

Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan - yn siarad cyn ei ymweliad i Washington i lansio rhaglen yr ŵyl ym mis Mawrth.