Wales.com - Welcome to the official gateway to Wales

Find out what we have to offer international visitors, students and businesses and why Wales is such a great place to live.

Main Content

Croeso i'r porth swyddogol i Gymru

Gwybodaeth am yr hyn sydd gennym i'w gynnig i ymwelwyr, myfyrwyr a busnesau rhyngwladol a'r rhesymau pam mae Cymru'n lle mor wych i fyw ynddo.

Ymweld

Dyma'ch tywys at rai o'r uchafbwyntiau er mwyn rhoi help llaw i chi gynllunio'ch taith i Gymru.

 
 

Busnes

Os dewch chi â'ch busnes i Gymru, byddwch mewn cwmni da. Rhagor o wybodaeth am ein sectorau busnes.

 
 

Byw yng Nghymru

Gweithgareddau, siopa ac adloniant - cip ar fywyd yng Nghymru.

 
 

Astudio

Rhagor o wybodaeth am ein prifysgolion a'r rhesymau pam mae myfyrwyr rhyngwladol am astudio yma.

 
 

Rhyngwladol

Rhagor o wybodaeth am ein cysylltiadau rhyngwladol gyda'r Unol Daleithiau, India, Tsieina a gwledydd eraill ledled y byd.

 
 
23 January 2015
news:  Theaster Gates wins Artes Mundi 6
19 January 2015
blog:  Things to look forward to in Wales during 2015
7 January 2015
blog:  Y Senedd
Happy New Year / Blwyddyn Newydd Dda 1 January 2015
blog:  Happy New Year / Blwyddyn Newydd Dda
31 December 2014
blog:  Nominations for the 2015 Welsh Asian Women Achievement Awards
Read more News & Blog articles